Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.vanderputtenplaatwerk.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Adres

Kanaaldijk Zuid West 7-A
5706 LD, Helmond

Telefoon

+31 (0) 492 532 758

Email

info@vanderputtenplaatwerk.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
07:30u – 16:30u

Van der Putten Plaatwerk & Kanaalplaten

U kunt ons vinden in een modern en ruim bedrijfsgebouw gelegen op een A-locatie in Helmond aan de Kanaaldijk Zuid-West 7a, direct aan de N612 nabij het centrum van Helmond.