Selecteer een pagina

CO2-prestatieladder

Plan voor minder CO2-uitstoot

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder broeikasgassen vrijkomen. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. SKAO is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Met de CO2-Prestatieladder jaagt SKAO onder andere bedrijven aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. …meer lezen…

CO2-prestatieladder

Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen heeft zich ten doel gesteld om de weg naar een energie-neutrale en klimaat-neutrale organisatie te bewandelen. Deze ambitieuze stap markeert een belangrijke verschuiving in het streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap. Op deze pagina laten we zien hoe vastbesloten wij zijn om de impact op het milieu te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan het wereldwijde streven naar een schoner en groener klimaat.

Wij verduurzamen!

Met de CO2-prestatieladder

Verduurzamen moet meer zijn dan een algemene term die wordt gebruikt om diensten en producten te promoten. Energietransitie, circulariteit en het bewust omgaan met energie en grondstoffen speelt een steeds belangrijkere rol bij de inrichting van je bedrijf en het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten.

Niet voor niets zijn er op Europees en nationaal niveau afspraken gemaakt. Denk aan het Klimaatakkoord voor 2030. En de doelstelling om in 2050 mondiaal klimaatneutraal te werken en te leven.

Verduurzamen is daarom een verantwoordelijkheid voor alle bedrijven en individuen. Wij pakken onze verantwoordelijkheid nu op, omdat we het een van de belangrijkste kerntaken vinden. Dit doen we bedrijfsbreed en aanvullend zullen we onze partners in de keten trachten in beweging te krijgen om ons te volgen. Wij fungeren graag als voorbeeld voor collega’s in de branche, zodat onze verantwoordelijkheid verder rijkt dan alleen ons bedrijf. Wij moeten er allemaal mee aan de slag.

De inzet van de CO2-prestatieladder gebruiken om onze doelstelling te laten toetsen en realiseerbaar te maken middels het opstellen van besparingsplannen in de tijd. Hierdoor is het gebruik overzichtelijk en eenvoudiger toepasbaar. Het houdt ons dagelijks bewust. Onze footprint en ons plan van aanpak van de CO2-prestatieladder communiceren we, omdat we het belangrijk vinden dit te delen met onze opdrachtgevers, onderaannemers en ons eigen werknemers. Tot slot proberen door deze transparantie collegabedrijven een indruk te geven en enthousiast te maken ons te volgen.

2. Participatie

In 2024 hebben we tweemaal actief deelgenomen van de events van Stichting Positieve Impact in De Flint in Amersfoort. 

Op 7 maart 2024 had het event het thema “Duurzame verandering” en is de workshop “Duurzame verandering door goed doen” gevolgd door Angela van den Akker en Richard Donkers. Investeren op laagdrempelig niveau door het adopteren van je eigen stukje regenwoud stond hierbij centraal. Een initiatief van Stichting Work with nature. Wij hebben als duurzame organisatie besloten ons bij dit initiatief aan te sluiten door de aanschaf van 20m2 tropisch regenwoud in Costa Rica. 

Op donderdag 20 juni 2024 stond het event in het teken van “Mentale fitheid”. Op het eerste gezicht een thema dat minder verbinding lijkt te hebben met het verduurzamen van de wereld. De inspirerende sessies, waaronder de workshop “Ontdek de kracht van de adem” hebben ons wel volop energie en input gegeven voor een beter timemanagement en tools voor een fittere geest. Angela en Richard hebben deze middag een volle bak Positieve impact meegenomen en gedeeld met de collega’s. 

De bijeenkomsten van Stichting Positieve Impact brengt ons in contact met vooruitstrevende ondernemers en inspirators zich welke -net als ons- inzetten voor een betere, fijnere en duurzamere wereld. Sluit je bij ons aan!

3. SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Op de website van de SKAO bevinden zich de meest actuele versies van documenten.